SYARAT PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN DAN TAMBAH JIWA

SYARAT PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN DAN TAMBAH JIWA

  1. Pengantar RT dan RW
  2. KK Asli,
  3. Akta Nikah/Surat Nikah Asli Orang Tua
  4. KTP Asli Orang Tua
  5. FC KTP dua orang saksi tidak hadir.

6. Surat Keterangan Kelahiran dari Penolong Kelahiran Asli (Rumah Sakit, Rumah Bersalin,
Puskesmas, Klinik atau Bidan)

Leave a Comment